Obróć ekran

Przepraszamy za niedogodność. Ta rozdzielczość nie jest aktualnie obsługiwana. Obróć swój telefon, aby poprawnie wyświetlić stronę.

PNT – PN Tool

Filtrowanie produktów
Przefiltruj kategorie

PNT – PN Tool

Kod: 4210-0001

Rodzaj: Narzędzia diagnostyczne

Producent: CSMT

Technologia: PROFINET

PNT – PN Tool to oprogramowanie przeznaczone do analizy, monitorowania oraz walidacji sieci PROFINET.

Artur Szymiczek
telefon: +48 664 441 930
e-mail: biuro@intex.com.pl

Zautomatyzowana diagnostyka!

Analizuj zmiany w sieci korzystając z funkcji porównania pomiarów!

Generuj spersonalizowane raporty z logo Twojej firmy!

Zalety produktu

 • Kreator diagnostyki sieci
 • Interfejs w języku Polskim
 • Możliwość porównywania pomiarów
 • Personalizowanie wyglądu raportów

Opis produktu

PNT – PN Tool to oprogramowanie przeznaczone do analizy, monitorowania oraz walidacji sieci PROFINET. Oprogramowanie to posiada wszystkie funkcje potrzebne do wnikliwej diagnostyki pracy sieci PROFINET, zebrane w prostym, intuicyjnym interfejsie.

PNT- PN Tool udostępnia dwa tryby pracy: tryb aktywny oraz pasywny. W trybie aktywnym aplikacja wyszukuje w sieci urządzenia oraz odczytuje z nich informacje. W tym celu wykorzystywany jest interfejs Ethernet komputera podłączony do wolnego portu przełącznika w sieci Ethernet. W trybie pasywnym aplikacja rejestruje ruch odbierany na wybranym interfejsie Ethernet komputera. Aby w pełni wykorzystać możliwości tego trybu zalecane jest wykorzystanie interfejsu TAP, dzięki któremu możliwe jest podsłuchanie pełnego ruchu w wybranej linii Ethernet. Tryb ten pozwala na szczegółową analizę ruchu na poziomie protokołu PROFINET celem wychwycenia sytuacji nietypowych oraz pozwala na ocenę stabilności komunikacji.

pnt-lista-zrzut           pnt-topologia-zrzut

Diagnostyka z wykorzystaniem wolnego portu przełącznika
Po podłączeniu karty sieciowej komputera do dowolnego portu urządzenia lub przełącznika sieci PROFINET aplikacja PNT-PN Tool w aktywny sposób pobiera dane z wykrytych w sieci urządzeń, umożliwiając m.in.:

 • detekcję urządzeń wykorzystujących protokół PROFINET dostępnych w sieci
 • detekcję stacji w określonych zakresach adresów IP
 • odczyt wykrytych połączeń w sieci (topologia) i ich prezentację tabelaryczną oraz graficzną dla całej sieci oraz poszczególnych stacji
 • odczyt informacji statystycznych z urządzeń określających czas pracy od załączenia, liczbę pakietów wysłanych, odebranych oraz odrzuconych przez dany port z możliwością porównania z danymi wcześniej zarejestrowanymi
 • odczyt konfiguracji stacji, wersji FW/HW z sygnalizacją różnych wersji tego samego urządzenia wykrytych w systemie, statusu portu, długości połączenia oraz zapasie mocy dla połączeń światłowodowych
 • odczyt liczby błędów jakie wystąpiły w czasie wysyłania lub odbierania danych (ułatwiając identyfikację wadliwych połączeń i/lub interfejsów)
 • pomiar obciążenia portu na wszystkich łączach (pozwala na identyfikację portów nadmiernie obciążonych)
 • badanie wpływu ruchu broadcast i multicast na pracę sieci
 • przydzielanie nazw i adresów IP oraz dostęp do interfejsu WWW urządzeń
 • przywracanie urządzeń do ustawień fabrycznych

pnt-analiza-zrzut           pnt-rejestracja-zrzut

Diagnostyka z wykorzystaniem interfejsu TAP

Korzystając TAP w postaci np. ProfiShark 100M aplikacja PNT-PN Tool nasłuchuje ruch w wy

 • funkcja kreatora, ułatwiająca zautomatyzowaną diagnostykę sieci

branym połączeniu. TAP można wpinać w różne połączenia celem szczegółowej analizy ruchu w tych łączach. Tak przeprowadzana analiza pozwala na:

 • detekcję urządzeń wymieniających dane procesowe przez monitorowane połączenia wraz z informacją o statusie komunikacji, stacji oraz cyklu odświeżania
 • podgląd obciążenia w monitorowanej linii wraz z jego graficzną prezentacją zawierającą podział na ruch PROFINET oraz inny
 • podgląd i rejestrację alarmów zgłaszanych przez stacje wykorzystujące monitorowane połączenie
 • rejestrację ruchu w monitorowanym połączeniu z zapisem w formacie “.pcap” (rejestracja może być wyzwalana zdarzeniowo lub przez użytkownika)
 • ekspercką analizę zarejestrowanego ruchu pod sytuacji nietypowych, stabilności komunikacji, kątem stałości cyklu odświeżania danych* (umożliwia wykrycie zgubionych pakietów)

* z dokładnością do 5ns przy użyciu ProfiTAP/ProfiShark 100M

 

Specyfikacja techniczna

Wielkość sieci PROFINET

dowolna

Maksymalna liczba urządzeń diagnozowanych w jednej sesji

2500

Wspierane systemy operacyjne

Windows XP z Microsoft .NET Framework 4.0, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1

Wymagania sprzętowe

PC z systemem Windows XP lub nowszym oraz 1 GB RAM

Opcjonalnie wspierane urządzenia sieciowe TAP (Test Access Point):

ProfiTap, ProfiShark 100M/1G, Kunbus TAP

Darmowe aktualizacje

przez 2 lata