Obróć ekran

Przepraszamy za niedogodność. Ta rozdzielczość nie jest aktualnie obsługiwana. Obróć swój telefon, aby poprawnie wyświetlić stronę.

Dofinansowanie na szkolenia

Rozwój zawsze się opłaca. Na nasze szkolenia możesz zyskać od 80% do nawet 100% dofinansowania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Tutaj dowiesz się jakie to proste!

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

stanowi wydzieloną część Funduszu Pracy i przeznaczony jest na dofinansowanie szkoleń dla pracowników i pracodawców w formie pomocy de minimis. Celem utworzenia KFS jest zwiększenie inwestycji w potencjał kadrowy aby poprawić zarówno pozycję firm jak i samych pracowników na konkurencyjnym rynku pracy dostosowując do niego ich kompetencje i umiejętności.

Ile można zyskać? dofinansowania

 • Mikroprzedsiębiorca (zatrudniający do 10 osób) 100%
 • Pozostali pracodawcy 80%
 • Przybliżona wartość dofinansowania na osobę 12 000pln

Kto może otrzymać dofinansowanie?

KFS jest ogólnodostępny. Skorzystać z finansowania mogą wszystkie firmy prowadzące swoją działalność na terenie Polski, bez znaczenia jest rodzaj umowy czy wymiar etatu na jaki są zatrudnieni pracownicy objęci szkoleniem.

Jakie wybrać szkolenie?
Wybierz szkolenie

Priorytety wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego na rok 2018 zostały wskazane przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Radę Rynku Pracy, na realizację których przewidziano prawie 100 mln zł. Głównymi priorytetami jest wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy, wsparcie kształcenia w zawodach deficytowych, a także dla osób po 45 roku życia.

Jak uzyskać dofinansowanie?
Znajdź swój urząd pracy

Aby uzyskać dofinansowanie złóż wniosek w formie elektronicznej lub papierowej do Powiatowego Urzędu Pracy (PUP) właściwego ze względu na siedzibę albo miejsce prowadzenia działalności gospodarczej. Po otrzymaniu zgody na dofinansowanie i podpisaniu umowy z urzędem, otrzymasz środki na wskazane konto. Obecni tam doradcy klienta udzielają wyjaśnień lub szerszych konsultacji w sprawie złożenia wniosku o dofinansowanie. Pamiętaj, że przyznanie środków uzależnione jest od decyzji urzędu pracy, która ocenia twój wniosek zarówno pod kątem formalnym jak i merytorycznym. Jeśli nie wiesz jak prawidłowo wypełnić wniosek skontaktuj się z nami, a otrzymasz profesjonalną pomoc od naszych doradców, którzy pomogą Ci skutecznie złożyć go w twoim urzędzie Pracy. Nie zwlekaj ze złożeniem wniosku, wybierz odpowiednie szkolenia i sprawdź daty naborów w swoim urzędzie pracy.

Procedura krok po kroku

Legenda

 • P Pracodawca
 • I Intex
 • U Urząd Pracy
 • P Wybór pracowników
 • P, I Wybór szkolenia
 • P, I Wypełnienie wniosku
 • P Złożenie wniosku do PUP
 • U Decyzja o przyznaniu dofinansowania
 • P, U Podpisanie umowy z PUP
 • U Przelanie środków
 • I Realizacja szkolenia
 • I Wystawienie faktury
 • P Dokonanie płatności za szkolenie
 • P Dostarczenie dokumentów do PUP potwierdzających realizację szkolenia

Kontakt

Zadzwoń po wsparcie Małgorzata Dymarczyk +48 664 441 924