Obróć ekran

Przepraszamy za niedogodność. Ta rozdzielczość nie jest aktualnie obsługiwana. Obróć swój telefon, aby poprawnie wyświetlić stronę.

Network Condition Indicator

Filtrowanie produktów
Przefiltruj kategorie

Network Condition Indicator

Kod: NCI

Rodzaj: Narzędzia diagnostyczne

Producent: PROCENTEC

Technologia: PROFIBUS

Wskaźnik stanu sieci (Network Condition Indicator) to aplikacja wspomagająca monitorowanie kondycji sieci PROFIBUS z wykorzystaniem systemu ComBricks. Aplikacja ta pozwala na monitorowanie wielu zestawów ComBricks jednocześnie. Wskaźnik świetlny informuje użytkownika o kondycji nadzorowanych sieci PROFIBUS. Aplikacja udostępnia także szczegółowe informacje o zdarzeniach, które mają wpływ na kondycję sieci na poziomie warstwy fizycznej (np. spadająca amplituda sygnału, zakłócenia) oraz protokołu (np. powtórzenia transmisji). Aplikacja udostępnia informacje o kondycji sieci w postaci sygnalizatora świetlnego oraz komunikatów. Możliwe jest także przejście do szczegółowych informacji bezpośrednio w systemie ComBricks nadzorującym daną sieć PROFIBUS.

Stałe nadzorowanie kondycji sieci PROFIBUS z możliwością zdalnego dostępu

Czytelna informacja o statusie wielu segmentów PROFIBUS w jednym miejscu

Ograniczenie przestojów systemu sterowania wynikających z niedomagań sieci PROFIBUS

Zalety produktu

  • Bezpłatna aplikacja umożliwiająca jednoczesne monitorowanie wielu systemów ComBricks
  • Szybki i łatwy dostęp do informacji z poszczególnych stacji ComBricks
  • Jeden interfejs do zresetowania wszystkich pomiarów w ComBricks
  • Zminimalizowany tryb podglądu
  • Obsługa wielu języków w tym języka polskiego

Opis produktu

Sieci PROFIBUS stanowią podstawowy system komunikacyjny większości wykorzystywanych dziś systemów automatyki to od ich niezawodnego działania w dużej mierze zależy dyspozycyjność całego systemu produkcyjnego. Dlatego też, szczególnie w dobie niedoborów w zakresie specjalistów, istotne jest stałe monitorowanie kondycji sieci PROFIBUS i planowanie działań naprawczych w przypadku wykrycia niedomagań.

Systemem, który z pewnością na to pozwala jest ComBricks – system modułowego wzmacniacza dla sieci PROFIBUS z wbudowanymi funkcjami diagnostycznymi. System ten pozwala na implementację systemu ciągłego monitoringu sieci kondycji PROFIBUS oraz sygnalizacji wykrytych niedomagań. W podstawowej konfiguracji system ten składa się z jednostki głównej odpowiedzialnej za monitorowanie sieci oraz udostępnianie informacji poprzez interfejs Ethernet oraz modułów wzmacniaczy, których zadaniem jest monitorowanie poszczególnych segmentów sieci PROFIBUS. Użytkownik systemu uzyskuje dostęp do informacji o stanie sieci PROFIBUS, ale również systemu ComBricks poprzez wbudowany w jednostkę główną serwer WWW – funkcjonalność ProfiTrace OE. Możliwe jest także wykorzystanie protokołów SNMP oraz OPC w celu pozyskania informacji o statusie sieci.

W przypadku rozbudowanych systemów sterowania zwykle instalowanych jest kilka lub nawet kilkanaście jednostek głównych. Jeżeli interfejsem systemu ComBricks wykorzystywanym przez użytkownika miałby być wbudowany w jednostkę główną serwer WWW wtedy konieczne było by sprawdzanie informacji statusowych indywidualnie w każdej ze stacji ComBricks.

Aby ułatwić monitorowanie kondycji sieci PROFIBUS w takich aplikacjach udostępniona została bezpłatna aplikacja Network Condition Indicator. Narzędzie to pozwala na jednoczesne nadzorowanie wielu systemów ComBricks. Network Condition Indicator udostępnia informację zbiorczą o statusie wszystkich nadzorowanych segmentów sieci PROFIBUS oraz umożliwia indywidualne sprawdzenie kondycji każdej z monitorowanych sieci.

Dzięki aplikacji Network Condition Indicator dostęp do informacji diagnostycznych jest bardzo łatwy, możliwy z wielu miejsc. Dzięki stałemu monitorowaniu kondycji sieci PROFIBUS możliwe jest minimalizowanie prawdopodobieństwa wystąpienia awarii, a tym samym zwiększenie dyspozycyjności systemu PROFIBUS.