Obróć ekran

Przepraszamy za niedogodność. Ta rozdzielczość nie jest aktualnie obsługiwana. Obróć swój telefon, aby poprawnie wyświetlić stronę.

Aktualności

Wybierz interesującą Cię sekcję by dowiedzieć się więcej o aktualnościach lub promocjach

 • O firmie
 • Trenerzy
 • Aktualności
 • Promocje
 • Klienci
 • Partnerzy
 • Opinie

Filtruj według kategorii:

PROCENTEC Osiris – wsparcie dla EtherNet/IP

PROCENTEC Osiris – wsparcie dla EtherNet/IP

PROCENTEC Osiris to wszechstronne oprogramowanie przeznaczone do monitorowania i diagnostyki systemów PROFIBUS oraz bazujących na sieci Ethernet. Nadrzędnym celem dla zespołu PROCENTEC na etapie opracowywania tego pakietu była:

 • wszechstronność rozwiązania
 • prostota obsługi oraz łatwość użycia
 • obsługa kilku platform sprzętowych.

Spełniając te założenia udało się zaoferować rozwiązanie pozwalające użytkownikom bez specjalistycznej wiedzy i doświadczenia ocenić lub monitorować stabilność działania wykorzystywanych systemów komunikacyjnych. Jednym z rozszerzeń funkcjonalności pakietu Osiris wprowadzonym w ostatnim uaktualnieniu jest wsparcie dla protokołu EtherNet/IP. Dzięki niemu:

 • wykrywane są w sieci Ethernet urządzenia wykorzystujące protokół EtherNet/IP
 • poprzez dedykowany kreator audytu, pakiet wspiera użytkownika w czasie walidacji systemów wykorzystujących ten protokół
 • korzystając z EtherTAP możliwe jest monitorowanie w czasie rzeczywistym stabilności działania komunikacji na poziomie protokołu EtherNet/IP, co w konsekwencji pozwala na generowanie ostrzeżeń dla użytkownika o wykrytych anomaliach oraz rejestrację ruchu w sieci z momentu wystąpienia anomalii celem określenia jej możliwej przyczyny.

Wartym podkreślenia jest fakt, że pakiet Osris pracuje na platformie Mercury, która stanowi mobilne narzędzie diagnostyczne, a także w urządzeniu ATLAS dedykowanym do stałego nadzorowania sieci oraz na platformie Windows, która w zależności od użycia może być traktowana jako mobilny (laptop) lub stacjonarny system monitorowania i diagnostyki systemów komunikacyjnych.

Dla użytkowników wykorzystujących rozbudowane systemy, istotną cechą Osiris może okazać się wsparcie dla OPC UA oraz MQTT dzięki czemu możliwy jest dostęp do danych obrazujących status sieci z poziomu systemów nadrzędnych takich jak systemy HMI/SCADA czy wspierających działania służb utrzymania ruchu.

Wsparcie dla EtherNet/IP czyni z Osiris niewątpliwie unikalną na rynku propozycję dla użytkowników tych systemów. Więcej informacji na temat tego rozwiązania można znaleźć na stronach dedykowanych narzędziom ATLAS oraz Mercury.

Uznanie dla kompetencji INTEX w zakresie PROFINET

Uznanie dla kompetencji INTEX w zakresie PROFINET

PROFINET dzięki swojej funkcjonalności oraz szerokiemu wsparciu wśród dostawców komponentów oraz systemów stał się dominującym protokołem komunikacyjnym wykorzystywanym w systemach automatyzacji maszyn oraz linii produkcyjnych.

INTEX poprzez swoją działalność wspiera użytkowników PROFINET od początku jego obecności na rynku. Służymy wsparciem na każdym etapie życia systemu PROFINET. Począwszy od tworzenia koncepcji, implementacji poprzez uruchomienie do audytowania pracujących systemów czy też lokalizacji źródeł zakłóceń w tych systemach.

W czasie ostatnich kilkunastu lat zrealizowaliśmy ponad 100 wyjazdów celem audytu czy diagnostyki sieci PROFINET dostarczając naszym klientom informacji o kondycji ich sieci, udzielając wskazówek w zakresie wymaganych poprawek oraz lokalizując przyczyny niedomagań.

Zdobytym doświadczeniem dzielimy się dyskutując z klientami koncepcje projektowanych przez nich systemów oraz realizując szkolenia z zakresu konfiguracji, uruchomienia czy też diagnostyki sieci PROFINET.

Poświadczeniem naszych kompetencji było pomyślne przejście w 2005r. procesu certyfikacji w zakresie PROFIBUS&PROFINET International Competence Center (PICC) oraz w oraz 2010r. PROFIBUS&PROFINET International Training Center (PICC). Status ten pozwala nam oferować unikalne na rynku szkolenia certyfikowane, których pomyślne ukończenie daje uczestnikowi tytuł PROFINET lub PROFIBUS Certified Installer lub PROFINET lub PROFIBUS Certified Engineer.

Funkcjonalność systemu PROFINET ciągle ewoluuje. Stosunkowo nowym obszarem dla PROFINET jest jego wykorzystanie w systemach automatyki procesowej. Dotychczas w aplikacjach tych dominował PROFIBUS DP oraz PROFIBUS PA. Aktualnie możliwe jest pełne zastąpienie PROFIBUS DP poprzez PROFINET. Przyczyniła się do tego przede wszystkim implementacja mechanizmów redundancji systemowej w standardzie PROFINET oraz ich implementacja w dostępnych na rynku systemach oraz urządzeniach.

Zespół INTEX nie pozostaje w tyle za rozwijającą się technologią. Ciągle podnosimy swoje kwalifikacje co uwierzytelniane jest również poprzez kolejne certyfikaty. Z dumą pragniemy poinformować, że dzięki doświadczeniom zdobytym w zakresie integracji oraz diagnostyki PROFINET w systemach procesowych nasze kompetencje zostały potwierdzone poprzez rozszerzenie akredytacji INTEX w zakresie PICC o PROFINET dla PA.

Więcej informacji na temat naszej oferty wsparcia w zakresie PROFINET dostępnych jest tutaj

Uzyskaj pełny wgląd do sieci Ethernet/PROFINET dzięki PROCENTEC Atlas

Uzyskaj pełny wgląd do sieci Ethernet/PROFINET dzięki PROCENTEC Atlas

PROCENTEC Atlas to urządzenie, które umożliwia stały nadzór nad siecią Ethernet. Jest to w pełni niezależna jednostka, która instalowana jest na szynie 35mm i dzięki 2 portom Ethernet może być jednocześnie dołączona do sieci przemysłowej, którą nadzoruje oraz opcjonalnie do sieci nadrzędnej z poziomu, której możliwy jest dostęp do informacji zgromadzonych przez Atlas.

Do podstawowych funkcji oprogramowania Osiris, które wykorzystuje Atlas należą:

 • detekcja urządzeń dołączonych do sieci Ethernet,
 • monitorowanie obecności wykrytych urządzeń oraz sygnalizacja i rejestracja zdarzeń w których urządzenia przestały być dostępne,
 • udostępnianie informacji o wykrytych urządzeniach w postaci tabelarycznej oraz struktury połączeń (widok topologii),
 • udostępnianie informacji diagnostycznych takich jak: prędkość transmisji, obciążenie portu, statystyki dla ruchu itp.  dla poszczególnych urządzeń oraz połączeń sieciowych,
 • zbiorcza informacja o kondycji sieci w postaci sygnalizatora świetlnego wraz z listą zdarzeń,
 • informacja o tendencji zmian kondycji sieci w ujęciu długookresowym w postaci trendu.

Wszystkie te informacje są zbierane dzięki cyklicznemu skanowaniu sieci przez Atlas.

Najnowsza wersja oprogramowania Osiris, została rozszerzona o możliwość pasywnego monitorowania sieci PROFINET na poziomie protokołu.

Nasłuchiwanie ruchu sieciowego jest realizowane z wykorzystaniem interfejsu EtherTAP, który włączony szeregowo pomiędzy 2 wymieniające ze sobą dane urządzenia daje pełny wgląd do przesyłanych pakietów Ethernet.

Dzięki funkcjonalności nasłuchiwania ruchu w wybranym połączeniu użytkownik pozyskuje informację o:

 • bieżącym obciążeniu danego połączenia na poziomie Ethernet,
 • trendu zmian obciążenia w czasie,
 • podsumowania zdarzeń na poziomie protokołu PROFINET w postaci informacji o liczbie alarmów jakie zostały zarejestrowane, liczbie pakietów PROFINET jakie zostały zgubione, najdłuższym i najkrótszym skonfigurowanym cyklu uaktualniania danych procesowych, niestałości czasu uaktualniania danych procesowych (z ang. jitter),
 • szczegółów zarejestrowanych alarmów z informacją o momencie zarejestrowania zdarzenia, stacji zgłaszającej, rodzaju alarmu, źródła alarmu (slot/subslot),
 • szczegółowej informacji nt. ruchu jaki miał miejsce w sieci w momencie wystąpienia zdarzenia w postaci pliku ‘pcap’, który można analizować z  wykorzystaniem aplikacji Wireshark.

Dzięki funkcjonalności oferowanej przez Atlas użytkownik uzyskuje stały wgląd do informacji o kondycji sieci Ethernet/PROFINET, a w przypadku zarejestrowania zakłóceń w działaniu sieci są one zapamiętywanie w Atlas i dostępne przez interfejs WWW, OPC UA oraz sygnalizowane poprzez diody na urządzeniu oraz email.

Warto przy okazji nadmienić, że oprogramowanie Osiris jest również wykorzystywanej przez mobilne narzędzie diagnostyczne PROCENTEC Mercury , dzięki czemu użytkownik korzystający z tego narzędzia może teraz wykonać pełne sprawdzenie sieci PROFINET.

W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt, więcej informacji dostępnych na temat PROCENTEC Atlas dla PROFINET jest tutaj

Skuteczna diagnostyka PROFINET i PROFIBUS przy pomocy jednego narzędzia?

Skuteczna diagnostyka PROFINET i PROFIBUS przy pomocy jednego narzędzia?

Mercury wprowadza nowy wymiar w zakresie ofertowanych przez nas narzędzi diagnostycznych. Przede wszystkim jest rozwiązaniem, którego funkcjonalność obejmuje wiele systemów komunikacyjnych, bieżąca wersja pozwala na diagnostykę systemów wykorzystujących PROFIBUS oraz Ethernet z uwzględnieniem protokołu PROFINET.

Dzięki formie przemysłowego tabletu pracującego pod kontrolą systemu Windows 10 Mercury zapewnia użytkownikowi mobilność i możliwość komunikacji z otoczeniem zewnętrznym w celu przekazywania czy udostępniania zebranych informacji diagnostycznych oraz zdalnego wsparcia świadczonego przez ekspertów pracujących zdalnie.

Główną zaletą oferowanego narzędzia jest łatwość użycia oraz przejrzystość prezentowanych informacji dzięki czemu każdy bez konieczności posiadania specjalistycznej wiedzy będzie mógł ocenić kondycję sieci PROFIBUS czy Ethernet/PROFINET.

Stały nadzór nad wieloma sieciami PROFIBUS

Stały nadzór nad wieloma sieciami PROFIBUS

Sieci PROFIBUS stanowią podstawowy system komunikacyjny większości wykorzystywanych dziś systemów automatyki. To od ich niezawodnego działania w dużej mierze zależy dyspozycyjność całego systemu produkcyjnego. Dlatego też, szczególnie w dobie niedoboru wykwalifikowanej kadry technicznej, istotne jest stałe monitorowanie kondycji sieci PROFIBUS i planowanie działań naprawczych w przypadku wykrycia nieprawidłowości.

Systemem, który z pewnością na to pozwala jest ComBricks – system modułowego wzmacniacza dla sieci PROFIBUS z wbudowanymi funkcjami diagnostycznymi. System ten pozwala na implementację systemu ciągłego monitoringu sieci kondycji PROFIBUS oraz sygnalizacji wykrytych nieprawidłowości. W podstawowej konfiguracji system ten składa się z jednostki głównej odpowiedzialnej za monitorowanie sieci oraz udostępnianie informacji poprzez interfejs Ethernet oraz modułów wzmacniaczy, których zadaniem jest monitorowanie poszczególnych segmentów sieci PROFIBUS. Użytkownik systemu uzyskuje dostęp do informacji o stanie sieci PROFIBUS, ale również systemu ComBricks poprzez wbudowany w jednostkę główną serwer WWW – funkcjonalność ProfiTrace OE. Możliwe jest także wykorzystanie protokołów SNMP oraz OPC w celu pozyskania informacji o statusie sieci.

W przypadku rozbudowanych systemów sterowania zwykle instalowanych jest kilka lub nawet kilkanaście jednostek głównych. Aby ułatwić monitorowanie kondycji sieci PROFIBUS w takich aplikacjach udostępniona została bezpłatna aplikacja Network Condition Indicator. Network Condition Indicator udostępnia informację zbiorczą o statusie wszystkich nadzorowanych segmentów sieci PROFIBUS oraz umożliwia indywidualne sprawdzenie kondycji każdej z monitorowanych sieci.

Więcej informacji znajdą Państwo pod adresem: https://www.intex.com.pl/rozwiazania/network-condition-indicator/

Akademia INTEX

Szkolenia INTEX w Twojej miejscowości?

Sprawdź aktualne warsztaty, konferencje i szkolenia, które razem z naszymi partnerami organizujemy w całej Polsce.